Training: Innerlijke Familie Drijfveren voor Teams

WAAROM DEZE TRAINING DOEN?

Wil jij leren hoe je mensen in een team beter met elkaar kunnen samenwerken op basis van wat hen gezamenlijk drijft? Wil jij dat medewerkers elkaar beter leren kennen en meer gebruiken maken van elkaars kwaliteiten? Kom dan deze training volgen.

WAT IS HET?

Deze training is een vervolg op de IFD Licentietraining. Je hebt daar geleerd hoe je individuele cliënten dieper zicht op zichzelf kunt helpen krijgen met behulp van de IFD. In dit vervolg leer je hoe je de IFD kunt inzetten voor teams en andere groepen.

 

De Schilden van je Innerlijke Familie biedt een taal die teamleden helpt om met elkaar luchtig èn diepgaand in gesprek te gaan over elkaars kwaliteiten en valkuilen. Onze ervaring is dat het praten over jezelf in termen van innerlijke familieleden ontschuldigend werkt. Het wordt gemakkelijker om de manier waarop medewerkers op elkaar reageren bespreekbaar te maken.

 

Door het afnemen van de Innerlijke Drijfveren Test vooraf heeft iedere medewerker zicht op zijn of haar drijfveren gekoppeld aan de innerlijke familie. Het geeft medewerkers dus ook inzicht in hun eigen profiel. Het bespreken van elkaars profielen kan gebruikt worden voor het beter leren kennen van elkaar en het geven van feedback: wat vindt een ieder belangrijk en hoe komt dat uit de verf in dit team? Het overzicht in het IFD Teamprofiel brengt helderheid over de verschillen in wat men drijft en biedt leidinggevenden een kans om de teamleden op het juiste innerlijke familielid aan te spreken.

PROGRAMMA

In deze training van 1 dag gebruiken we de deelnemers als team – van de individuele IFD profielen wordt een teamprofiel gemaakt en besproken. Hierdoor wordt vaak in één oogopslag duidelijk hoe de verschillende drijfveren in het team verdeeld zijn. Met dit teamprofiel in de hand verkennen we de theorie achter de benadering van de Innerlijke Familie met teams.

 

Vragen die aan bod komen:

  • Zijn alle drijfveren die nodig zijn om goed te presteren als team aanwezig?
  • Zijn er bijvoorbeeld veel mensen die vooral door hun innerlijke man gedreven worden en weinig door hun innerlijke vrouw, en wat betekent dat dan?
  • Hoe zit het met de energie en inspiratie van de innerlijke jongetjes?
  • Hebben de innerlijke meisjes een sterke behoefte aan verbinding en samenwerken en is dat mogelijk in dit team?

 

Naar aanleiding van het teamprofiel kunnen de sterke kanten en valkuilen van het team als geheel worden besproken. En in de training kijken we ook naar het maken van de vertaalslag van drijfveren naar gedrag. Hoe help je een team vragen te beantwoorden als:

  • Hoe kunnen noodzakelijke rollen het best verdeeld worden?
  • Wie zouden het best een ondervertegenwoordigde en toch noodzakelijke rol kunnen oppakken?

Kortom: hoe kan ieders individuele bijdrage leiden tot een optimale teamprestatie!

WAT ANDEREN ZEGGEN OVER ONS

DATA EN LOCATIE

Locatie en data worden afgestemd met de organisatie.

KOSTEN

De kosten voor deze training bedragen € 275. Deze training is via de audit van het CRKBO vrijgesteld van BTW.

 

Heb je interesse of vragen? Meld je hieronder aan of neem contact op met Marina Wakker: marina@innerlijkefamilie.nl

AANMELDEN!

Meld je hier als organisatie aan om deze opleiding als team te volgen

VRAAG ONZE FOLDER AAN!

In deze folder kun je meer informatie vinden over de verschillende professionele opleidingen en heb je een mooi overzicht van al onze opleidingen.