Level 4c: werken met groepen

WAAROM DEZE OPLEIDING DOEN?

Wil je als leidinggevende meer grip op jouw groep medewerkers? Als adviseur, trainer of groepstherapeut meer grip op groepen waar je mee werkt? Dan is deze opleiding een verrijking voor jouw arsenaal.

 

Groepen bestaan plotseling uit vier keer zoveel groepsleden als je de innerlijke familie van iedereen meeneemt in je waarneming. Hoewel dat het lastiger lijkt te maken om iets van het groepsgedrag te begrijpen, verheldert het juist om door de bril van de Schilden van je Innerlijke Familie naar groepsdynamiek te kijken. Deze opleiding biedt jou dus sneller zicht en (be)grip op de groepen waar je in functioneert en mee werkt.

WAT IS HET?

In deze specialisatie ontstijgen we het niveau van het individu met haar eigen innerlijke familie. We kijken naar de dynamiek van de innerlijke familie van een specifieke groep, oftewel een systeem. Je leert hoe je de dynamiek van een groep (gezin, team, afdeling, organisatie) kunt verbeelden als de bewegingen van en in één innerlijke familie.Ook leer je zien wat je kunt doen om deze dynamiek te beïnvloeden. Vervolgens oefen je met het regisseren van deze dynamiek vanuit een bepaald leer- of ontwikkeldoel van de groep (en van jezelf). Je leert hoe je groepen in beweging krijgt met behulp van het schildenmodel en de onderliggende kennis uit de strategische systeemtherapie.

 

We vatten dit samen in een Schilden Systeem Analyse. In deze SSA kijken we onder andere naar:

 • de verdeling in het krachtenveld van het systeem van de vier innerlijke familieleden
 • de zich herhalende patronen in het systeem (isomorfie)
 • sleutelfiguren op mens en schildniveau die de beweging van het totale systeem sterk beïnvloeden
 • de condities van een systeem en de wisselwerking daarvan met de innerlijke familiedynamiek
 • de ontwikkeling van het systeem (met behulp van groepsontwikkelingsmodel Bart Kuypers ea)
 • de rol van de geschiedenis van een systeem,
 • traumatische ervaringen en onverwerkte frustraties,
 • wensen voor de toekomst en mogelijke realisatie hiervan
 • je eigen manoeuvreerruimte in deze context
 • hoe je kunt sturen door de innerlijke familie van de groep te regisseren

PROGRAMMA

Dag 1

 • uitleg van de SSA, doorlopen van de elementen hiervan
 • oefenen met praktijkvoorbeelden

 

Dag 2

 • groepsontwikkeling naar het model van Bart Kuypers
 • vertaalslag naar het schildenmodel
 • je eigen manoeuvreerruimte in een context: spanning hanteren en reguleren

 

Na deze dag starten alle deelnemers met het maken van een SSA van een systeem waar zij in of mee werken. Ze kiezen een thema om op te focussen.

 

Dag 3

 • leiderschap en samenwerken met behulp van de Schilden van je Innerlijke Familie
 • interventies in groepen
 • ruimte voor vragen en verdieping

 

Dag 4

 • bespreking van de SSA’s van de deelnemers

 

De 4 dagen zijn verspreid over een periode van ongeveer 10 weken. Je wordt gevraagd om tijdens de opleiding een leerverslag te schrijven over een systeem waar je mee/in werkt. Na het volgen van deze opleiding ben je als specialist geregistreerd in de Schilden van je Innerlijke Familie.

WAT ANDEREN ZEGGEN OVER ONS

DATA EN LOCATIE

Datum

De laatste losse level 4c groepen zijn ingepland op:

 • Groep 1 – 11 januari, 25 januari, 9 februari en 1 maart 2021
 • Groep 2 – 14 januari, 28 januari, 11 februari en 4 maart 2021

 

Je kunt je inschrijven als je level 3 gevolgd hebt. Deze opleiding wordt gegeven door Arienne Klijn. Wil je je aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met arienne@innerlijkefamilie.nl

 

Tijd
Van 9:30 uur t/m 17:00 uur.

 

Deze opleiding wordt gegeven door Arienne Klijn met een bijdrage van André van Nieuwenhuizen

KOSTEN

Werken met groepen met de Schilden Systeemanalyse (4 dagen): De kosten zijn € 1950 als jouw werkgever betaalt, € 1600 als je ZZP’er bent die voor organisaties werkt en € 1250 als je voor particulieren werkt.

 

Als je werkzaam bent in de jeugdhulpverlening of het basis/middelbare school-onderwijs is de prijs € 1250.

 

De schildenopleiding is via audit van het CRKBO vrijgesteld van BTW.

AANMELDEN!

Meld je hier direct aan voor level 4c van de opleiding!