De impact van emoties

Tekst

De impact van emoties

Pasfoto

3 mei 2016

Arienne Klijn

De impact van emoties

Emoties en kinderen, het lijkt zo vanzelfsprekend samen te gaan. En dat is bij de methode Schilden van je Innerlijke Familie ook zo! In deze methode maken we het onderscheid tussen de emoties van het innerlijke meisje en van het innerlijke jongetje. Het meisje staat symbool voor de ‘zachte’, ‘waterige’ emoties, zoals geluk, en alle warme gevoelens die je hebt in een veilige verbinding. Maar het meisje kent ook angst en verdriet, en gillende wanhoop. Het jongetje staat voor de meer ‘vurige’ emoties zoals vrolijkheid en uitbundig lachen, maar ook voor driftige boosheid. Samen is het een mooi stel, en dan te bedenken dat ieder van ons beide kanten in zich herbergt!

Om je innerlijke familie compleet te maken heb je ook nog twee innerlijke volwassenen: de innerlijke man en de innerlijke vrouw. Met behulp van de eigenschappen van deze twee archetypen kun je de innerlijke kinderen (èn kinderen in de buitenwereld) de rust, begrenzing en liefdevolle begeleiding bieden die ze nodig hebben. Zo kan de innerlijke vrouw het verdrietige en angstige meisje opvangen en haar helpen ontspannen in moeilijke situaties. Dat doet ze vanuit haar geduld, acceptatie, erkenning en ondersteuning. De eigenschappen van de innerlijke man gaan meer over grenzen stellen en een heldere, duidelijke koers uitzetten. Voor kinderen in binnen- en buitenwereld is die duidelijkheid net zo belangrijk als het liefdevolle geduld van de innerlijke vrouw. Je kunt je voorstellen dat de combinatie van de innerlijke man en vrouw, wat ik het goede huwelijk in jezelf noem, een heerlijke thuisbasis vormt voor de innerlijke kinderen.

Natuurlijk is geen mens perfect en dus ook geen innerlijke familie. Het zal dus regelmatig voorkomen dat je als ouder, kindercoach of leerkracht merkt dat je kritischer, ongeduldiger, strenger of rechtlijniger reageert op de emoties van een kind dan je eigenlijk zou willen. Je innerlijke man is dan naar voren gestapt zonder dat je het in de gaten had. Misschien wel omdat je in je eigen emoties geraakt werd.

Emoties kunnen een heftige impact hebben op jou als volwassene, omdat ook jij een innerlijk meisje hebt van binnen. Als de emoties van mensen (groot en klein) in de buitenwereld jou te veel worden, kan jouw innerlijke man besluiten dat het tijd is om een grens te stellen. Als je de wijze waarop niet afstemt vanuit je innerlijke vrouw, loop je de kans de plank mis te slaan. Kinderen zullen zich vanuit hun innerlijke meisje stil terugtrekken of gaan nog harder huilen. Vanuit hun innerlijke jongetje komen ze in opstand of haken ze af. Signalen om bij jezelf na te gaan of je reactie wel paste bij de situatie van het moment.

Om goed met emoties van jezelf en anderen om te gaan heb je de eigenschappen van de innerlijke vrouw nodig. En laten we die over het algemeen nu juist het minst bewust ontwikkelen! Hoe doe je dat dan? Door met liefdevolle aandacht stil te staan bij je eigen emoties en deze bewust te accepteren, kun je tot rust komen. Door vervolgens op je emoties en hun achtergrond te reflecteren zonder oordeel, versterk je je innerlijke vrouw. Dat maakt het makkelijker om begrip op te brengen voor emoties van anderen. En daar heeft iedereen profijt van!

Deze tekst is eerder verschenen als column van Arienne Klijn in Kinderwijz