Je Innerlijke Familie helen

Handen in de lucht

Je Innerlijke Familie helen

Pasfoto

31 mei 2017

Arienne Klijn

Je Innerlijke Familie helen

We herkennen allemaal de vier elementen in ons zelf: vuur, water, lucht en aarde. Vuur staat voor enthousiasme, levensdrift, het verlangen om op avontuur te gaan en te ontdekken, maar ook voor onze driften en soms agressie. Water staat voor het gevoel, het verbindende, maar laat ons soms ook onszelf verliezen. Lucht staat voor het mentale communiceren, onderscheiden en keuzes maken vanuit helderheid. Het element Aarde tenslotte staat voor het praktische, concrete, en ook het vruchtbare in onszelf.

Psychologe Arienne Klijn heeft met inspiratie van natuurvolkeren dit model verder verfijnd en uitgebreid met “de innerlijke familie”. Het vuur element wordt hierbij voorgesteld door een jongetje, water door een meisje, lucht door een man, en de het element aarde door een vrouw. Samen vormen ze één geheel, een familie. Wat hier is de meerwaarde van?

Stel je hebt last van drift en woedeaanvallen. Je kunt dan zeggen: oké, er is veel vuur in mij. Maar als je dat vuur nu eens als een jongetje ziet, kun je de dialoog aangaan met dat jongetje. Wat is er met dat jongetje aan de hand? Je vraagt hem dan: waarom ben jij zo driftig? Misschien wordt hij wel onvoldoende gezien door zijn vader en moeder, misschien besteden die meer aandacht aan het meisje.

Door de elementen als een innerlijke familie te zien, kun je deze gaan coachen in jezelf. Hoe je dat doet, leer je tijdens de workshop die wij (Arienne Klijn en Gerrit Gielen) gaan geven.

De uitleg van Arienne wordt daarbij steeds ondersteund door meditaties van Gerrit. Deze helpen je om de innerlijke familie in jezelf te ontdekken, te voelen waar de pijnpunten zitten en te zien hoe je deze kunt helen.

Maar we willen meer doen.

Er zijn wonden in de innerlijke familie die collectief zijn: de minachting van het vrouwelijke, de verwaarlozing van de kinderen, de vervorming van de kracht van het mannelijke. Deze gezamenlijke wonden maken het moeilijk voor individuele mensen om voor zichzelf te zorgen en hun licht vrij op aarde te brengen.

In onze westerse samenleving is de innerlijke familie ingebed in een energetische omgeving waarin de man overgewaardeerd wordt: doelen stellen, resultaten halen, goed presteren. De andere familieleden worden slechts deels, of in hun geheel ondergewaardeerd. Zo waarderen we vrolijke en creatieve jongetjes, maar hun levendige energie en behoefte aan vrijheid zonder grenzen vinden we vaak lastig. De innerlijke vrouw wordt gewaardeerd om haar wijsheid en draagkracht. Maar we horen haar liever niet aangeven wat nodige beperkingen zijn, of de vraag stellen of onze ambitie wel realistisch, haalbaar en zinvol op de lange termijn is.

Doordat we in de wereld buiten ons zien dat de man dominant is, gaan we in onszelf de man ook dominant maken: we denken immers dat dit zo hoort. Hierdoor raken we uit balans. Vooral het meisje in ons – onze natuurlijke spirituele bron – voelt zich snel onder druk staan in onze machinale, op hol geslagen westerse wereld. Ze krijgt voortdurend te horen dat de werkelijkheid zoals zij die aanvoelt er niet alleen niet toe doet, maar zelfs helemaal niet bestaat. Het is dan ook geen wonder dat zoveel mensen depressief en angstig zijn: hun innerlijke meisje wordt onder druk gezet door de hoge eisen aan het mannelijke en krijgt niet voldoende steun en ontspanning. Zonder ons innerlijke meisje voelen we ons alleen en verlaten in de kosmos. De innerlijke man reageert daar op door nog harder te gaan werken en nog harder zijn best te doen. Hij probeert oplossingen te be’denken’. Maar denken dat gebaseerd is op angsten en zorgen kan die nooit oplossen.

Wat kan hieraan dan wel gedaan worden?

We kennen allemaal het verschijnsel dat als we een tijdje in de natuur zijn, we ons rustiger en beter voelen, meer in evenwicht. Waarom is dat zo?

Omdat in de natuur onze innerlijke familie harmonieert met de energieën rondom ons. In de natuur rondom ons draait het niet alleen om de man, het mentale, het lucht element. Alles is in balans, alle vier de elementen komen aan bod en werken harmonisch samen. Iedere nieuwe lente wordt geboren vanuit die samenwerking: dit is schepping, in iedere bloem is de schoonheid van het eeuwige vertegenwoordigd.

Hierdoor komt onze innerlijke familie ook weer in evenwicht. Alle gezinsleden voelen zich weerspiegeld door de omgeving. En vanuit dit evenwicht kunnen ook wij werkelijk scheppen, werkelijke schoonheid creëren – ons ware zelf manifesteren in de wereld.

We kunnen leren ons bewust te worden van energieën die aansluiten bij de andere drie familieleden: de vrouw, het meisje en de jongen. Er is ook een innerlijke familie buiten ons, maar wij hebben in onze samenleving voornamelijk oog voor het mentale aspect: de man buiten ons.

Vanuit onze achtergrond in sjamanisme, psychologie en spiritualiteit gaan wij je kennis, ervaringen en technieken aanreiken die je helpen om de wereld om je heen weer op een evenwichtige manier te leren zien en benaderen.

Het doel is de innerlijke familie weer te laten vibreren op de natuurlijke stroom van het leven, door de wereld om ons heen anders te gaan waarnemen. Om jezelf in balans te brengen door je bewust te worden van de helende energieën die ons omringen en hiermee contact te maken. Energieën die het meisje, het jongetje en de vrouw in ons weer het gevoel geven dat ook zij in de wereld thuishoren. De energieën van vuur, aarde en water, met bijbehorende natuurwezens, en de energieën van ondersteunende wezens uit spirituele dimensies, zoals engelen, goden en godinnen. Het doel van deze workshop is om van je innerlijke familie een creatieve, scheppende familie te maken; dit helpt je je levensdoel te vinden en te manifesteren.

Meer informatie over de workshop vind je hier: Rust en eenheid in jezelf

Meer informatie over Gerrit Gielen vind je hier: www.gerrit-gielen.nl