Keuzes maken met de Innerlijke Familie

Keuzes maken met de Innerlijke Familie

innerlijke.familie.coaching.compleet

Coachen met de innerlijke familie

Keuzes maken met de Innerlijke Familie

Arienne Klijn
Marina Wakker

De methodiek van de innerlijke familie is geschikt om cliënten te helpen bij het maken van keuzes. Vaak is een dilemma of twijfel over een aanpak te herleiden naar twee verschillende familieleden die allebei andere wensen of behoeften hebben. Zo is een voorbeeld van een klassiek dilemma het jongetje dat iets nieuws wil en het meisje dat zekerheid en vertrouwdheid wil. Door een dilemma te vertalen in de dynamiek tussen verschillende familieleden kun je als coach een cliënt helpen meer helderheid te scheppen. Het maakt het dilemma tastbaar. Door een gezinsgesprek te voeren waarin alle familieleden aan bod komen, kan er een keuze ontstaan waarin alle familieleden zich in kunnen vinden. Zolang er nog twijfel is, betekent dat meestal dat 1 of meerdere gezinsleden zich er nog niet in kunnen vinden.

Meer innerlijke vrouw voor Leo
Een voorbeeld van het werken met keuzes is mijn coachee Leo. Leo heeft een zeer sterke innerlijke man; analytisch, kritisch en gedisciplineerd. Goed in zijn werk. De andere kant hiervan is dat hij ergernissen in zijn werk, over zaken die in zijn ogen niet goed zijn geregeld, niet kan verdragen. Hij bleef daar in zijn hoofd mee bezig. Hiervoor was het nodig om meer innerlijke vrouw te ontwikkelen om de realiteit te accepteren zoals die is, en los te laten waar je geen invloed op hebt. Door deze ontwikkeling is hij langzamerhand milder gaan kijken naar situaties.

Te hulp schieten of niet?
Zo ging Leo ook anders kijken naar zijn familie. Leo heeft een broer die zijn zaakjes niet goed op orde heeft. Steeds als hij weer in de problemen komt, wil Leo zijn broer te hulp schieten om dit daadkrachtig op te lossen. Hierbij laat hij ook duidelijk zijn ergernis blijken. Het gevolg is dat zijn broer zijn hulp steeds meer afhoudt.

Zo is er nu weer een nieuwe situatie. Zijn broer dreigt uit huis te worden gezet. Leo’s eerste impuls is om weer te hulp te schieten en de boel te gaan regelen. Gelukkig is zijn innerlijke vrouw zo ver dat zij aangeeft dat het geen zin heeft om weer te hulp te schieten. Haar verwachting is dat zijn broer de hulp gaat afhouden. Bovendien kan een structureel probleem (steeds weer opnieuw in de problemen raken) niet op die manier opgelost worden. Op dit punt raakt Leo in twijfel. Vanuit zijn gebruikelijke innerlijke man reageren voelt niet goed. Helemaal niets doen voelt echter ook niet goed. We nemen daarom in deze sessie de tijd om alle familieleden af te gaan.

Gezinsgesprek
Het blijkt met name het meisje te zijn die het moeilijk vindt om helemaal niets te doen. Zij leeft mee met de broer van Leo en wil hem niet in de steek laten. De innerlijke vrouw, die nog steeds meer wil loslaten, snapt ook dit punt van het meisje. Ook de vrouw vindt het goed om wel verbinding te houden. Hierdoor ontstaat een nieuwe oplossingsrichting: het is goed om niet direct in de oplossing en overneem-modus te gaan, maar wel om de verbinding te houden. Het jongetje, dat verder niet zoveel heeft met deze problematiek, komt ineens met een creatieve ingeving (daar zijn jongetjes vaak onverwacht goed in). Het is zijn idee om een kaart te sturen waarin Leo zijn betrokkenheid aangeeft en zijn hulp aanbiedt, maar alleen als zijn broer dat op prijs stelt. Een mooie middenweg tussen overnemen en nietsdoen. Alle familieleden kunnen zich in deze aanpak vinden. Hierdoor ontstaat er rust.