Ongelukje

Ongelukje

Pasfoto

3 april 2016

Marina Wakker

Ongelukje

Beste schildencoach,

Ik ben een ongewenst kind een ongelukje … Ik kom maar niet van het gevoel af wat daarbij hoort, het lijkt wel of ik bij het ouder worden steeds meer last er van krijg …:( help!)

D.

Beste D,

Dank je wel voor je vraag. Ik snap dat zo’n diepgeworteld gevoel niet gemakkelijk te veranderen is. Dat komt omdat het zo vroeg in je kindertijd is ontstaan. In de relatie met je ouders of opvoeders ontwikkel je als kind allerlei overtuigingen over jezelf, bijvoorbeeld: ben ik de moeite waard?. Ook ontwikkel je overtuigingen over je omgeving: kan ik vertrouwen op anderen, komt er hulp of verwacht ik afwijzing?. Wanneer een kind opgevoed wordt door mensen met een sterke innerlijke vrouw ontwikkeld het een basisgevoel van emotionele veiligheid en eigenwaarde. Via het voorbeeld van de ouders ontwikkel je vervolgens een eigen innerlijke vrouw, die als ze volwassen is ook weer ondersteunend kan zijn naar haar eigen innerlijke meisje.

Het lijkt erop dat jouw innerlijke meisje zich ongewenst voelt. Hierdoor ontbreekt een basisgevoel van veiligheid en heb je waarschijnlijk zelden het gevoel dat je er mag zijn zoals je bent. Vermoedelijk heeft daardoor je innerlijke vrouw ook geen sterk gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen. Meestal schiet in een dergelijke situatie je innerlijke man het innerlijke meisje tegemoet door een overlevingsmechanisme in te zetten. Je gaat dan bijvoorbeeld denken dat het aan jou ligt. Iets in de trant van: het ligt aan mij, ik ben ook niet de moeite waard, als ik maar leuker, knapper, aardiger (en vul maar in) ben, dan zou er wel van mij gehouden worden. Hoe naar een dergelijke verdraaiing van de werkelijkheid ook is, het geeft ons de illusie van controle. Het is de innerlijke man bij wie dit soort overtuigingen blijven kleven en ook op volwassen leeftijd blijft de innerlijke man vaak volgens dit oude instructieboekje denken en dat zorgt voor een slecht zelfgevoel.

In feite functioneert de innerlijke man dan als een soort poortwachter die ook positieve ervaringen en positieve feedback tegenhoudt. Ongetwijfeld zullen er inmiddels genoeg mensen in je leven zijn die positieve dingen over je zeggen, maar de kans is groot is dat je die niet laat doordringen. Uit voorzorg om niet weer opnieuw gekwetst te worden houdt de innerlijke man vast aan zijn oude overtuigingen. Gevolg: nieuwe positieve informatie over jezelf dringt niet door tot op gevoelsniveau. Dit verklaart waarom bij jou – maar dat geldt voor veel mensen- het oude zelfgevoel blijft hangen. Ook al weet je met je hoofd dat het nu anders is. De eerste stap richting verandering is dat de innerlijke vrouw (nu zij eenmaal een beetje wakker is geworden) het opmerkt wanneer de innerlijke man weer in zijn oude rol schiet en denkt dat het aan jou ligt. Zij kan hem er aan helpen herinneren dat hij volgens een oude programmering denkt en hem vragen een stap opzij te zetten.

Om door te dringen op gevoelsniveau moeten we namelijk bij de innerlijke vrouw en het innerlijke meisje zijn. Het basisgevoel van het meisje kan alleen veranderen door bij haar gevoel stil te staan en de (oude) gevoelens van pijn en verdriet eerst toe te laten. Hiervoor is het van belang de tijd te nemen bij je lichaam en alle lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens stil te staan. Wanneer je dit doet vanuit de ondersteunende rol van de innerlijke vrouw heeft dit een helende werking. Dit kun je doen met de volgende oefening: Stel je het symbolische beeld van de vrouw met haar innerlijke meisje op schoot voor. De innerlijke vrouw neemt als een ondersteunende moeder alle gevoelens van jouw meisje serieus.

Zij neemt hiervoor de tijd zodat het meisje tot rust kan komen en kan ontspannen. Vervolgens toetst zij het beeld van het meisje aan de reële werkelijkheid nu. Daarmee kan zij haar meisje voeden met reëlere informatie over haar zelf of de situatie. Bijvoorbeeld dat het niet nodig is om onzeker te zijn of dat zij wel degelijk van waarde is. Door op deze manier (met het gevoel erbij) in gesprek te zijn is wel het mogelijk om  het meisje te bereiken en kan haar zelfgevoel langzamerhand veranderen. Op deze manier versterk je stap voor stap je eigenwaarde en je gevoel van basisveiligheid. Hoe vaker je deze oefening herhaalt, hoe groter het effect kan zijn op jouw eigenwaarde.

Beste D, ik hoop dat door dit verhaal jouw innerlijke vrouw zich gesterkt voelt om dit proces aan te gaan!

Liefs,

Marina Wakker

Geregisteerd Schildencoach en werkzaam bij www.dfg.nu

Het leven loopt soms niet zoals je verwacht of hoopt. En dat kan pijnlijk, confronterend of verwarrend zijn. Heb jij een kwestie in je leven en wil jij daar meer inzicht in? Dat kan heel simpel: jij stelt (geheel anoniem, ondertekend met een pseudoniem naar keuze) een vraag. Een van onze geregistreerde coaches zal uit de inzendingen een vraag kiezen en geeft antwoord in een blog. Stuur je verhaal of vraag naar stella@innerlijkefamilie.nl.